Daim Ntawv Xav Ntiag Tug

Perfect Descent tam sim no tsis lees txais cov neeg muag khoom tshiab vim yog cov khoom lag luam siab thiab cov khoom lag luam txwv. Koj tuaj yeem ua kom tiav daim foos txaus siab no thiab peb yuav ncav cuag thaum muaj peev xwm ntau lawm.